Information

Under årsrapporter findes de 3 seneste årsrapporter. Under takstblad 2020 ser ses de til enhver tid gældende priser og takster.

Nedenfor ses prisudviklingen pr. MWh eksklusiv moms gennem de seneste år:

 

År

Pris

2020

440 kr. /MWh (aconto)

2019

360 kr. /MWh (realiseret)

2018

360 kr. /MWh (realiseret)

2017-2018

360 kr. /MWh (realiseret)

2016-2017

380 kr. /MWh (realiseret)

2015-2016

424 kr. /MWh (realiseret)

2014-2015

480 kr. /MWh (realiseret)

2013-2014

500 kr. /MWh (realiseret)