Prisudviklingen over flere år

Her ses prisudviklingen i enhedspriserne over de seneste år.
Endvidere ses udviklingen i varmeudgiften for et standard hus.
Klik på "DOWNLOAD" for at se skemat i fuld størrelse
DOWNLOAD
2020 02 14 Prisudvikling For En Standard Hus
DOWNLOAD
2020 02 14 Prisudvikling Enheder
DOWNLOAD
2019-05-03 prisudvikling de seneste 14 år.pdf
DOWNLOAD
2019-05-03 prisudvikling for en standard hus.pdf