Landsrettens dom

19. april 2018

Landsrettens dom i Kvolsprojektet

 

Tvisten mellem er Skals Varmeværk, Løgstrup Varmeværk og Stoholm Varmeværk og Energi Viborg, er nu afgjort idet Vestre Landsret har afsagt dom i sagen.

I dag torsdag den 19. april 2018 kl. 10.00 afsagde Vester Landsret dom i sagen mellem de 3 varmeværker, Skals Varmeværk, Løgstrup Varmeværk og Stoholm Varmeværk og Energi Viborg.

Desværre for os stadfæstede landsretten byrettens dom, således at vi skal betale vores andel som totalt kommer til at ligge omkring 5,3 mil kr. 

Varmeværket har drøftet hvordan man eventuelt kunne få dette betalt så hurtigt som muligt, samtidig med at det ikke går for hårdt ud over den enkelte forbruger.

Da vi er underlagt varmeforsyningsloven, vil vi rette en henvendelse til energitilsynet for at høre hvor lang en periode de vil acceptere vi bruger til at afvikle dommer over.

Kunne vi f. eks. få 5 år til afviklingen vil det betyde en prisstigning svarende til 110 til 120 kr. pr måned for et standard hus, der bruger 18 MWh om året.

Vi vender tilbage med flere oplysninger så snart vi ved mere.