Varsling af stigning i varmeprisen i 2020

21. oktober 2019

Varsling af stigning i varmeprisen i 2020

Fra januar 2020 stiger varmeprisen med 10 øre/kWh fra kr. 0,45 til kr. 0,55 pr. kWh (inkl. moms).

Denne stigning skyldes primært 2 forhold: 

  • Der er sket markante ændringer i tilskud til Biogasproduktion fra offentlige myndigheder. Tilskuddet reguleres normalt efter Naturgasprisen (markedsvilkår), så hvis Naturgasprisen er lav, er tilskuddet til biogas det også. Regeringen besluttede at ved udgangen af 2018, skulle der ske yderlig en regulering. Denne regulering var markant og mærkbar. Det har hele tiden været kendt, at reguleringer ville forekomme, men ingen i branchen havde forestillet sig en så voldsom regulering!
  • Som bekendt tabte vi en ankesag i retten, omkring dækning af vore udgifter til det kuldsejlede Geotermiske projekt! Gælden, der opstod i den forbindelse, er fuldt ud betalt, men udgiftsførelsen af vores andel af omkostningerne til projektet resulterede i en forholdsvis stor underdækning i vores regnskab efter varmeforsyningsloven. Vi havde derefter en god dialog med Forsyningstilsynet omkring afvikling af denne underdækning, her fik vi et tilsagn om en afviklingsperiode på fire år. Men da vores ansøgning blev behandlet i Forsyningstilsynet, fik vi desværre kortere tid til afvikling af underdækningen end forventet efter krav fra Forsyningstilsynet. Vi er derfor nødt til at få et overskud efter varmeforsyningslovens regler de næste 3-4 år.

Prisstigningen er varslet over for forbrugerne på a conto opkrævningen pr. 1/10 2019.