Referat af generalforsamling 2019

26. februar 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019 

Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 20. februar i 2019 i Skals Hallen. Her er et kort referat

Skals Kraftvarmeværk har afholdt ordinær generalforsamling 2019. Der var mødt 14 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere, og under formandens beretning blev der orienteret om biogasomstillingen, og det blev offentliggjort, at værket holde åbent i april 2019 - evt. sammen med Nørreris Biogasanlæg.

Regnskabet for 2018, som p.g.a. omlægning af regnskabsår kun var på 6 måneder, blev fremagt og godkendt af generalforsamlingen. Der blev også orienteret om budget og investeringer for det kommende år.

Der var ikke indkommet forsalg fra andelshaverne, ligesom der ikke var forslag fra bestyrelsen, der skulle behandles.

De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg (Steen Villekold, Kenneth Kjeldgaard og Per Sloth), blev alle genvalgt for en ny 2-årig periode uden modkandidater, og som suppleanter blev Kristian Thaagaard og Kim Harritz genvalgt.

Værkets revisor, BDO Viborg, blev genlagt.

Bestyrelsen har umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig således (uændret):

Formand: Steen Villekold

Næstformand: Michael Østergaard

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Kjeldgaard

Bestyrelsesmedlem: Johnni Bisgaard

Bestyrelsesmedlem: Per Sloth