Ekstraordinær generalforsamling d. 10-04-2024

Ekstraordinær generalforsamling D. 10-04-2024 kl. 19:30 pa Varmeværket, Solbakken 1 Dagsorden - godkendelse af vedtægter

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 Der afholdes generalforsamling i Skals hallen Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19:00 Se dagsorden ved at trykke pa dette...

Årsopgørelse er klar

Arsopgørelsen for 2023 er nu klar I kan finde arsopgørelsen pa vores hjemmeside www.skalsvarme.dk under "Min Side" Indtast jeres Forbruger...

Generationsskifte

Generationsskifte Vores mangearige Driftsassistent Henrik Pedersen har planer om at trappe ned og nyde sin tredje alder. I den forbindelse h...

Varmeprisen sænkes

Grunden til de lavere energipriser end budgetteret. Kan vi med stor glæde sænke varmeprisen for resten af 2023 med virkning fra d. 1. juli 2023...

Ekstra ordinær generalforsamling 29-03-2023 - Aflyst

pkt. 6.13 Nuværende tekst Det reviderede arsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt pa selskabets kontor senest 8 dage før generalfo...

Årsrapporten for 2022

Arsrapporten for 2022 er nu klar Den kan hentes pa varmeværket eller Tryk her  

Generalforsamling 2023

Årsopgørelsen 2022

Nu er arsopgørelsen for 2022 klar Den kan hentes pa følgende steder: https://www.skalsvarme.dk/eforsyning/#/login eller ses pa telefonen...
//