Nørreris BioEnergi

 

Nu skal man til at etablere Nørreris BioEnergi anlægget. der er lavet en facebook side hvor du kan følge hele etableringen i tekst og billeder. Du går bare ind på facebook og søger efter siden Nørreris BioEnergi.

Selskabet som skal levere biogassen til Skals varmeværk er Nørreris BioEnergi Aps er blevet oprettet i slutningen af 2017.

Selskabet ejes af Niels Kieldsen og Carsten Jensen. De har indgået et samarbejde om at bygge et bioenergianlæg på Skovvej 2, 8832 Skals.

Anlægget skal forsyne Skals by via Skals Kraftvarmeværk med varme i slutningen af 2018.
 

//