Gasledningens pladsering

 

VVM-afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en transmissionsledning hos Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a. mellem biogasanlægget på adressen Skovvej 2 og varmeværket på adressen Solbakken 1, 8832. Har nu været i hørring i 4 uger og der er ikke kommet klager over VVM-afgørelsen, så nu har vi også fået denne tilladelse.
//