Om os

Skals Kraftværk producerer varme til 780 forbrugere. I et normalt år produceres der ca. 18.500 MWh.

Vores forsyningsnet er fuldt renoveret og består for næsten 100% vedkommende af præ-isolerede rør.

Det samlede ledningsnet består af ca. 12 km hovedledning og ca. 9 km stikledning.

Forbrugernes varmeaftag måles med Kamstrups ultralydsmålere, som fjernaflæses af varmeværkets personale via Kamstrup radio og wireless M-bus signal.

Varmeforbruget afregnes i MWh ved alle forbrugere. Varme- og Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12.