Referat af generalforsamling 2018

23. september 2018

Referat fra generalforsamlingen 2018

 

Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 19. september 2018 kl. 19.30 i Skals Hallen. Her er et kort referat

Skals Kraftvarmeværk har afholdt ordinær generalforsamling 2018 den 19. september. Der var mødt 38 stemmeberettigede andelshavere/varmeaftagere, og under formandens beretning orienterede ingeniør Erik Poulsen om det nye biogasanlæg, som nu er i drift.

Regnskabet for 2017/18 blev godkendt af forsamlingen, og der blev orienteret om budget og investeringsplan for det kommende år.

Bestyrelsens fremsatte forslag om ændring af regnskabsåret i vedtægterne blev taget til efterretning. Da det er et lovkrav at omlægge regnskabsåret til kalenderåret, blev ændringen ikke sat til afstemning.

De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt uden modkandidater, og som suppleanter blev Kristian Thaagaard og Kim Harritz valgt.

Værkets revisor, BDO Viborg, blev genlagt.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

Formand: Steen Villekold

Næstformand: Michael Østergaard

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Kjeldgaard

Bestyrelsesmedlem: Johnni Bisgaard

Bestyrelsesmedlem: Per Sloth