Varsling af prisstigning

29. september 2022

Varsling af prisstigning

Grundet voldsomme prisstigninger på verdensmarked, er Skals Kraftvarmeværk også nødsaget til at hæve varmeprisen fra 0,63 kr./kWh til 0,69 kr./kWh inkl. moms med virkning fra 1/10-2022.

Med virkning fra d. 01-01-2023 stiger prisen yderligere med 0,412 kr./kWh til en samlet pris 1,097 kr./kWh inkl. moms. Stigningen forventes at være ekstraordinær.

Skals Kraftvarmeværk vil afholde et informationsmøde i Skals hallen onsdag d. 12-10-2022 kl. 19:00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen