Varsling prisstigning

30. marts 2022

Kære forbrugere i Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a.

På grund af de høje energipriser er vi nødsaget til at hæve varmeprisen

 

Vi varsler en prisstigning på varmen med 13,75 % pr. d. 01-06-2022

Varmen stiger fra 0,55 til 0,626 pr. kWh
Effektbidraget og målerlejen forbliver uændret.

Årlige varmeudgifter for et standardhus i Skals:
Før prisstigningen: 14.330 kr.
Efter prisstigningen: 15.706 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen